СЛЪНЧО

Васил Ненов (Д-р В. Ив. Ненов)

СЛЪНЧО

Слънчице, братец да ми си,
слънчице - мила сестрица.
Обичам твойте милувки
и твойте сладки целувки.

Мама ми заръч заръча,
искам ли юнак да стана
и здрав, и весел да бъда,
никога, слънце, от тебе

сърце да не си отвръщам,
все теб да диря, обичам.
Слънчице, братец да ми си,
слънчице - мила сестрица…

——————————

в. „Поточе”, бр. 11, 1 април 1929 г.


ЩО МИ Е ДРАГО И МИЛО

Що ми е драго и мило,
тояжка - конче да яхам
по поле равно, широко,
грива му да се развява,
грива му - мойте косици;
трева крака му да тъпчат,
крака му - мойте, босите,
цял ден на въздух и слънце
да припкам и да играя.

——————————

в. „Поточе”, бр. 12, 1929-1930 г.