Йордан Попилиев

Йордан Попилиев (Йордан поп Илиев Неделков), български писател, е роден през 1905 г. в с. Драгижево, Търновско. Завършва Духовната семинария в София и литература в СУ. Висш административен служител в Синодалната канцелария. Уредник-администратор на в. „Църковен вестник” и директор на Синодалното книгоиздателство. Автор на много разкази и стихове. Издава стихосбирките „Песни за селото”, „Вяра и живот” (1930), „За царя, за княза, за армията”, книгата с разкази „Юда”, повестта „Аз те обвинявам”, книгата „Пиески” - сцени за прогимназиални ученици. Следват сборниците със стихове и разкази „Малкият спасител” (1942) и „Малките храбреци” (1943). Редактор на сп. „Детски мир” (1934-1935), сп. „Детско знаме” (1936-1943) и сп. „Народен страж”. Преводач на книгата на А. И. Булгаков „Църквата и прогресът”. Съавтор на либретото на религиозната оперета за деца и юноши „Небесна защита” (1940). Член на Съюза на българските писатели. Умира на 9 декември 1976 г.


Публикации:


Литература за деца:

ДИЙ/ брой 100 ноември 2017