НЕНЧО СЛАВЧЕВ – „И СЕНКИТЕ НА ПТИЦИТЕ ЛЕТЯТ”

Книгата „И сенките на птиците летят” е ново доказателство, че съвременната българска поезия съществува, а тази нейна виталност означава, че традицията може да преодолее инвазии, погроми, отрицания и да даде упование за идването на нови времена - по-човечни и по-справедливи. Нека си пожелаем Ненчо Славчев да ни радва с нови стихотворения, в които българската реч да омайва със своето неизчерпаемо обаяние.

Боян Ангелов


Ненчо Славчев. „И сенките на птиците летят”. Избрани творби. Издателство „Български писател”, 2017 г.