АНДРЕЙ ФУРСОВ – „ИДЕОЛОГИЯ И ПСИХОИСТОРИЯ. БОРБА НА ВЪПРОСИТЕ”

Столетието на Великия Октомври не само ни кара с интерес да огледаме «краткия» ХХ век (1917-1991), но и да се замислим защо се провали великолепният социален експеримент по построяването на социализма в една отделно взета страна и създаването на алтернативната на капитализма световна социалистическа система.

Бил ли е изначално неправ Маркс със своя «Капитал»? Или идеята му е била вярна, но последователите му-практици - Ленин, Троцки, Сталин - не са могли да я реализират? А може би комунизмът като система е изминал отредения му от Историята път и е умрял от своя смърт поради вътрешни противоречия? Или пък комунистическото бъдеще на човечеството е било погребано от предатели, глупци и маразматици в късното съветско ръководство с активното участие на световната капиталистическа върхушка?

Какво е интелигенция? По какво се различава тя от интелектуалците - по идеологизираността? А какво е идеологията? По какво се различава тя от науката и религията? Как се конструират концепциите (например, прогресът) и цели дисциплини (например, ориентализмът)? Това атрибути на науката ли са или оръдия на психоисторическата война? Как всичко това се съотнася с днешната ситуация в Русия?

В новата си книга Андрей Фурсов размишлява над тези въпроси. Отговорите му, често неприятни, сурови, но честни, поставят пред читателите нови въпроси: за бъдещето на нашата Родина, човечеството и ролята на читателя в извършващото се пред очите ни ново прераздаване на картите на Историята.


А. И. Фурсов. Идеология и психоистория: русское и мировое измерения. Борьба вопросов. Издательство Книжный мир, 2017