НОВА КНИГА ОТ ДРАГНИ ДРАГНЕВ

Художествена галерия - град Добрич,
3 ноември, петък, 2017 г.

Представяне на новата поетична книга
“ВРЕМЕТО НА ЛИРИЧЕСКИЯ ГЕРОЙ”
на Драгни Драгнев.

Инициатори на литературната премиера са Община Добрич и Сдружението на писателите с председател Сашо Серафимов, който ще представи книгата на добруджанския писател.