СЕДМАТА ЧИНИЯ

Тихомир Йорданов

У нас на масата за хранене се слагаха четири чинии за цялото семейство. Толкова хора сме. И само в отделни случаи, отивайки на работа, татко поръчваше на майка ми:

- За довечера извади „сервиза”.

Това означаваше, че ще ни дойдат гости и пълния комплект  чинии ще трябва да се извади от бюфета. Чиниите са шест. Но имаше и седма, която майка ми предвидливо е купила, за да замести „случайно счупената”. Само в краен случай и тя биваше слагана на масата, когато гостите надвишаваха предвидения брой.

Сега чувам, че за европейското ни председателство щели да ни гостуват 23 000 европейски чиновници.

Майчице Българийо, откъде ще вземеш толкова чинии, за да ги гощаваш? Нито грънчари, нито глина ни е останала, за да ги  извъртим на грънчарското колело.

А след тази европеизация и грънчарско колело нямаме.