ТРИ ЗЛИНИ

Арабска легенда

превод: Иван Павлов (Вуйчо Ваню)

Дяволът се явил пред човека и му казал:

- Ти ще умреш. Аз мога да те спася от смъртта, ако извършиш една от следните злини: да погубиш сестра си, да набиеш майка си, или да се напиеш.

- Какво да правя? - помислил си човекът. - За нищо на света не бих погубил сестра си. Как ще вдигна ръка срещу майка си? Ще се напия. Това е най-малката злина.

И човекът се напил до забрава. Като бил пиян, той набил майка си и погубил сестра си.

——————————

сп. „Детска радост”, кн. 2, 1923 г.