Никола Герджиков

Никола Герджиков е роден на 23.05.1951 г. в гр. Пловдив. Завършил е МЕИ - София, специалност „Електроника”. Специализирал е приложна математика в същия университет. Работил е като програмист в ЦИИТ (Централен институт по изчислителна техника), гр. София, където е бил ръководител секция „Програмна диагностика”. Сега е управител на частна компютърна фирма. Автор е на 31 стихосбирки и пет поетични сборника, със 70% написани от него стихове под общото название „Животопис”. Учен математик. Член на Съюза на независимите български писатели, а от 2006 г. до днес е негов зам.-председател по международната дейност. Член на Движението на световните поети (Poetas del Mundo) и почетен народен академик на Чувашката народна академия на науките и изкуствата (Чувашка република, Руска федерация).


Публикации:


Поезия:

КОЛЕКЦИОНЕР НА ГРЕШКИ/ брой 100 ноември 2017

ПЪТНИК/ брой 122 ноември 2019

ДИАЛЕКТИКА/ брой 123 декември 2019

ПРЕДИЗБОРНА ПЕСНИЧКА НА ПОЛИТИЦИТЕ/ брой 127 април 2020

ПО ПЪТЯ/ брой 132 ноември 2020


Критика за Никола Герджиков:

НОВАТОРСКА ПОЕЗИЯ/ автор: Марин Кадиев/ брой 130 септември 2020