ПО УСТНИТЕ НА МЛАДАТА ТРЕВА…

Владимир Монахов

превод: Георги Ангелов

***
По устните на младата трева
млякото не е изсъхнало.
А вече косачите идват!

——————————

***
Не хулете миналото -
там са нашите предци.
Не измисляйте бъдещето -
там са нашите потомци.
Пазете настоящето -
в него сме всички!