ЙОРДАН ПЕЕВ – „ЛЮБОВНИ ВЕРТИКАЛИ”

РАЗДЯЛА

„…Едва ли ще се разделим,
но знам, че няма да се срещнем.”
Георги Константинов

Тъгуват думите недоизказано
и пръснати като храна за птиците,
покълват в тишината на забравата,
без корен и небе, без страст и смисъл.
И празно е гнездото на надеждата,
в което с теб отгледахме съмнения.
Обидено мълчим. Не се поглеждаме,
а бяхме уж един за друг родени…
И хладни тръгваме към непознатите,
които чакат някъде зад ъгъла.
В ръцете им се губим, както някога
една въздишка ни прегърна влюбено.


Йордан Пеев. Любовни вертикали. „Литера принт” АД Стара Загора, 2017