НАДЕЖДА БОНЕВА – „НЕПОЗНАТИЯТ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ”

Надежда Бонева е автор на дисертационния труд „Константин Величков и италианската литература”, на стихосбирките: „Страхът от самотата на щурците” /2006/, „Любовен дует” /2009/, на други две стихосбирки на италиански език /2007 и 2009/, „Нежността на утрото” /2015/ и романа „Едно лято в Париж” /2014/.

Бонева поднесе на читателите новата си книга „Непознатият Константин Величков”/2017/, с подзаглавие „Константин Величков и италианската литература”, която излиза с финансовата подкрепа на Община Пазарджик по повод на 110-годишнината от смъртта му.

В качеството си на дългогодишен университетски преподавател по антична и западноевропейска литература, д-р Надежда Бонева посвещава своята научна монография на естетиката на К. Величков, отдал много от творческите си сили на италианската култура и нейното влияние в следосвобожденска България.

Иван Д. Христов


Надежда Бонева. „Непознатият Константин Величков”, ИПК „Екобелан” - Асеновград, 2017 г.