ВЛАДИМИР СТОЯНОВ – „РАЙ ЗА ПТИЦИ”

„Рай за птици” е новата поетическа книга на писателя, барда и преводача Владимир Стоянов. Неин художник и оформител е Александър Телалим - преподавател по рисуване и история на изкуствата в Академия „ITE_STEP”. Осъществена е от издателство „Фабер”, Велико Търново, 2017 г. Естетическо прецизно издание, което внушава, че словото е призвано да вълнува, лекува и извисява; че самото то е едновременно рай, птица и полет на духа. Книгата гради същността си върху разбирането за вербалната триипостасност и едновременното преживяване и осмисляне на музикалната, образната и смисловата словесна партитура. Тя е изградена от 4 стихотворни цикъла: „Сълза от снежната лавина”, „Златен елен”, „До седмото небе”, „Сребърно ехо”. Музиката не е самоцел, а също част от вербалното послание. Затова и компактдискът с авторски инструментални пиеси „Перо от облак”, прикрепен към книжното тяло, е определен като стихотворения без думи.

——————————

***

Възможно е да сме обречени
дървета, отбелязани по склона,
предназначени за поредно сечене,
предвкусили и радост, и агония.

В короните ни грейнали звездите
дочуват нощем люлчината песен
и бродят оскърбените ни мисли,
докато този свят ни стане тесен.

Докато в нас осъмнат и замръкнат
и струните, и листите хартия,
и сто съмнения се пръснат
рода ни тъмен да събират

от Волга до Памир и Дунав
през румелийските полета.
Ще разчетем ли тези руни
със мъдрата наивност на детето,

което чувства, без да знае нищо,
но безпогрешно пътя си намира -
отронено, загадъчно и чисто
като сълза от снежната лавина.