ЕЛКА НЯГОЛОВА – „ШЕСТ ГРАМА”

Всяка поетична книга е психограма на вътрешното състояние на автора си. Тя е като поредица от фотографии, които са запечатали моментното му възприятие за света и рефлексията му спрямо различни събития - лични, социални, общочовешки. Защото истинският поет никога не остава безразличен към болката и страданието, към всичко онова, което разтърсва нашия свят.
Казват, че душата тежи шест грама. Може би. Но какво всъщност представлява душата е тема, която открай време занимава поетите. Отговор на този въпрос търси и новата книга на Елка Няголова „Шест грама”. Тя не дава удобни и украсени отговори, а задава въпроси. Екзистенциални и философски. Простичко изречени, но провокиращи.
Книгата веднага заявява себе си като принадлежаща към високата поезия - с елегантния стих, с категоричната човешка и поетическа позиция, с лиричността на изказа - все неща, които днес се стапят в агресивно налагащата се „постмодерна” поезия. Стихотворенията на Елка Няголова са нежни, интимни, но и разтърсващо-дълбоки, те не се четат „на един дъх” и просто за удоволствие. Те са стъпалата на една стръмна стълба, по която се изкачваш бавно и на пресекулки.

Росица Кунева