АНДРЕЙ ФУРСОВ – „НАПРЕД, КЪМ ПОБЕДАТА! РУСКИЯТ УСПЕХ В РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВА”

Геополитическите прогнози на Андрей Фурсов удивително точно отразяват развоя на историята и дават представа за най-вероятните версии на бъдещето на Русия и цялото човечеството.

В третото издание на книгата си академик Фурсов предлага на читателя своя анализ на руската история от падането на властта на Златната Орда до украинската криза и Сирийската война - с възможните перспективи и варианти на развитие.

Как е устроена руската власт в дълбинната си основа? В какво се проявява «опричният принцип в руската история»? Какво е «демонархия» - власт на демона или монархия на демоса? Какво е общото между Иван Грозни, Петър I и Сталин?

Защо «размразяване», «застой» и «смут» у нас се случват почти всеки век? Доколко закономерна беше появата на Гайдар и Чубайс в недрата на съветския строй? На какъв етап от цикъла на руската история се намираме днес и къде ще се окажем утре?

Какви са истинските цели на «десталинизацията», обявена в нашата страна? Защо елитът презира народа? Накъде водят света Господарите на Играта и защо вкарват в Европа мигранти?


А. Фурсов. Вперед, к победе! Русский успех в ретроспективе и перспективе.
Издателство „Книжный мир”, 2017