ГАТАНКИ

Дядо Благо

***
Нещо като всяко нещо,
а не може се без него,
щом се съмне - питам: де го?

***
Сухо сърце,
пълно с трици
и по него -
сто иглици.

***
Черна печка в хижа.
Черна смола хруска,
Дядо Мраз й тропа,
а тя го не пуска.

***
Пет слугинки
гюмюлджинки
черна яма
обикалят,
една друга
се покланят,
една друга
се покланят -
ямицата
да доправят.

***
Топ, обърнат към небето,
на устата му решето.

——————————

в. „Поточе”, бр. 6, 1931-1932 г.