ПОЧЕТНИ НАРОДНИ АКАДЕМИЦИ НА ЧНАНИ

През последните десет години по отношение на укрепването на научните, културни и творчески връзки с българските колеги между братските републики Чувашия и България са постигнати големи успехи в народната дипломация.
Президиумът на Чувашката народна академия на науките и изкуствата поздравява своите български колеги и по-конкретно следните членове на Съюза на независимите български писатели: академика на БАНИ, председател на СНБП, учен и литературен критик, Марин Кадиев, поетесата и учен лингвист, член на Управителния съвет на СНБП Ваня Ангелова, поета и учен, заместник-председател по международната дейност на СНБП Никола Герджиков и поета и учителя Божко Ангелов за удостояването им със званието „Почетен народен академик” на Чувашката народна академия на науките и изкуствата (ЧНАНИ) на заседание на 24 юни 2017 г. за техния изключителен принос в международната културна, световната литературна и научно-творческа дейност (Русия и България).
Никола Герджиков и Божко Ангелов получават почетния медал на ЧНАНИ, а академикът на БАНИ Марин Кадиев и българската поетеса и учен лингвист Ваня Ангелова се удостояват с почетния орден на ЧНАНИ „Кирил и Методий” за световно обществено признание в творчеството. Всички те получават също така почетния диплом на ЧНАНИ, удостоверения към медалите и членски билети. С почетния медал и с почетния диплом на ЧНАНИ е удостоен и Съюзът на независимите българските писатели.
Ние, волжките българи, поздравяваме от все сърце нашите дунавски братя и сестра с постигнатите успехи в развитието на културните и творчески връзки между чувашките и българските колеги! Желаем им по-нататъшни успехи в развитието на народната дипломация за укрепването на мира между народите на планетата Земя!
Наградите и званията на новите почетни народни академици на ЧНАНИ са връчени по случай 1 ноември - Деня на будителите - от действителния член на ЧНАНИ г-н Николай Христов, на 7 октомври 2017 г. във Велико Търново - на Ваня Ангелова и Божко Ангелов, на 10 октомври 2017 г. в София - на Никола Герджиков, а на 31 октомври 2017 г. академик Марин Кадиев ще получи от него своя орден и звание в Пловдив.

С уважение:
от името на членовете
на ЧРОО на ЧНАНИ,
чувашкият народен академик
Николай Кондрашкин -
ръководител на
Международния отдел
на ЧРОО на ЧНАНИ