ВЪПРОС

Кольо Колев

ВЪПРОС

Студено е и тъмно във дълбокото.
Плиткото - от край до край огряно е.
Но пък може ли, кажете, локвата
да се мери… с океаните?


ПРИЯТЕЛИ

Приятели безброй и аз съм имал…
На безброй приятелски софри съм сядал.
Но само неколцина… в недоимък,
поделиха с мен последния си залък.


ПЯСЪК В РЪКАТА

Какво е стихът ми?
Пясък в ръката.
Минава през пръстите,
отнася го вятърът.
И не остава нищо
от него във мене.
Какво като стисках
в ръцете вселени?
В ръцете вселени
какво като стисках?!
Отново съм беден
и нямам си нищо!
Отнесен от вятъра,
през пръстите минал -
поетът все пясък
в ръцете е имал.