МЪДРОСТИ

Димитър Стойчев

*
Историците изглеждат винаги по-мъдри от ония, които са създавали историята.

*
Дързостта на силните се нарича смелост; дързостта на слабите - нахалство.

*
Най-големият актив на много наши политици са били чуждите грешки.

*
Слабите автори нямат много врагове между писателите, но нямат и много приятели между читателите.

*
Понеже глупците нямат външен белег, по който да се отличават от умните хора, те винаги бързат да се легитимират.

*
Много глупци биха прекарали щастливо живота си, без някой да ги забележи. Но често пъти те мерят високо в живота си и прострелват въжето на съдбата, което ги крепи на заеманата от тях височина в света.

*
На младини човек стреля, преди още да се е прицелил добре; на старини - не улучва, колкото и да се прицелва.

——————————

в. „Щурец”, г. 3, бр. 111, 26.01.1935 г. Подписано - Пройдоха.