ЕПИТАФИИ

Димитър Угрин

1.
На младини той кле се, че със чест
ще падне върху уличните барикади,
а ето, бедни мои братя, днес
за трийсет сребърника се продаде.

2.
Носител на възвишен идеал
против грабежите се той опълчи,
макар че с апетитеца си вълчи
трудът на много хора бе изял.

3.
Покойникът бе смъкнал сума кожи
и с алчността си станал бе за смях,
а сложиха му този епитаф:
„Живя по правилата Божи.”

——————————

в. „Хоровод”, г. 1, бр. 6, 1 юли 1937 г. Подписано: Митя Угрин