ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ – „НАСТОЛНА КНИГА ЗА ШИРОКИТЕ МАСИ И ВИСОКИТЕ СТОЛОВЕ”

СБЪРКАНИ

Непрекъснато бъркат в хазната. Но това изобщо не ни бърка. Случва се да ни се бъркат в работата. Все едно, че ни бъркат в мозъка. Най-често обаче ни бъркат в джоба. Направо ни бъркат в душата!

КУЛТ

Имаше култ към личността! Сега няма. Няма личности. Но пак има култ. Към безличията. И още по-голям култ. Към наличността!


Валентин Димитров. Настолна книга за широките маси и високите столове. 2017 г.