АНДРЕЙ ФУРСОВ – „РУСИЯ МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИЯТА И КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯТА. СТУДЕНИЯТ ИЗТОЧЕН ВЯТЪР 3.”

Тази книга е поглед към Русия през призмата на онова, което се случва в света и на света през руската призма. “Студеният източен вятър” е символ на здравата сила, която е необходима за унищожаването на калта и мръсотията, натрупали се в Русия и в света за последните години. Няма никакви съмнения, че този вятър може да дойде само от Изток, от другаде няма откъде…

Още повече, че исторически пример за такъв пречистващ ураган у нас вече има: книгата излиза в годината на стогодишнината от Великата Октомврийска социалистическа революция, която промени света в началото на ХХ век до неузнаваемост и го раздели на два лагера, влезли в непримирима борба. Гражданската война и интервенцията на западните страни, непрекъснати конфликти по границите, нападението на хитлеристка Германия, Студената война съпровождаха цялата история на СССР…

След контрареволюцията през 1991-1993 г. Русия, изглеждаше, че се е «върнала сред цивилизованите страни». Но това впечатление бе измамно: щом заявихме за своя суверенитет и Западът се обърна към обичайните си методи на натиск върху Руския свят, които вече беше използвал през ХХ век: икономическа блокада, политическа изолация, опозоряване в СМИ, конфликти по границите на нашата страна. Светът отново се оказа на границата на голяма война.

Сталин преди Втората световна война успя да победи западните «партньори», да пробие международната изолация, в която активно ни вкараха англосаксите през 1938-1939 г. Ще успеем ли ние в това?

Ще можем ли да намерим изход от кризата в „прекрасния нов свят?” Този свят явно няма да прилича на света, изобразен от Иван Ефремов в “Мъглявината Андромеда”, нито на света от “Обед. XXII век” на ранните Стругацки. Освен това за него ще се наложи да се поборим, възпитавайки в себе си вкуса към борбата и възсядайки студения източен вятър.


А. И. Фурсов. Россия между революцией и контрреволюцией. Холодный восточный ветер 3. Издательство Книжный мир, 2017