МИСЛИ

Никола Бижев

Само добродетелта води към благополучие.

Милостта е неразделна с добродетелта.

Милостта е християнски дълг.

Най-скъпото богатство за човека е честта му.

Колко хора щяха да бъдат добродетелни, ако биха могли да видят с очите си красотата на добродетелта.

Човек има винаги нужда от ближните си.

Благородната душа бива справедлива към всичките хора.

Завистливите хора се мъчат от чуждите сполуки.

Спокойната съвест е безценно нещо.

Бедността и робството често заглушават в човека всяка благородна мисъл.

Най-любезни хора са тези, които най-малко оскърбяват самолюбието на другите.

Не е свободен онзи гражданин, който не познава своите права.

Истинската благодарност се изказва не с думи, а с дела.

Увереността и енергията постигат всичко.

Злополучието ни научава да познаваме приятелите си.

Случаят повече, отколкото достойнството, издига хората в света.

Сладките речи са отрова, а горчивите - цяр.

Силата е гроб за ума.

Желанието и страхът най-много ни вълнуват.

Изкуствата и науката смекчават нравите и докарват наслаждение в душата, като възбуждат у хората любов към доброто и полезното, към съгласието и реда.


сп. „Илюстрация светлина”, специален брой, 1918 г.