Никола Бижев

Никола Ст. Бижев (Никола С. Бижев), български публицист, предагог, просветен деец, общественик, е роден на 7 февруари 1872 г. в град Габрово. Завършва Априловската гимназия и химия в Софийския университет. Учител в Търново и в Априловската гимназия в Габрово (1894-1902), където се изявява като активен читалищен деец и дългогодишен председател на библиотека „Априлов - Палаузов”, неин почетен член. Един от инициаторите за основаване на гимнастическото дружество „Борец” (по-късно - „Юнак”) в Априловската гимназия. Учителства в София от 1902 г., а от 1911 г. работи в Министерството на народното просвещение (главен инспектор по естествени науки, а после е началник на културните институти и фондовете). Няколко години е председател на дружеството на гимназиалните и прогимназиалните учители. Инициатор и организатор на т. нар. народни четения. Под негово председателство се осъществяват срещи в Белград и София между български и сръбски гимназиални учители за културно сближаване. През 1905 г. е делегат на Габрово в българската конференция за подобрение участта на българите в Македония и Одринско, а през 1912 г. е делегат на Министерството на народната просвета при откриване паметника на чешкия историк и географ Ф. Палацки в Прага. През 1915 г. е избран за касиер на комитета на благотворителните дружества за подпомагане на бедните войнишки семейства в София. Директор на Инвалидното професионално училище в София от 1921 г. Председател на Столичното училищно настоятелство (1929), на Дружеството на учителите от средните училища, съосновател на Съюза на химиците в България, член на Висшия учебен съвет. Няколко пъти е избиран за подпредседател и председател на Съюза на гимнастическите дружества „Юнак” и редактор (1908-1911) на печатния му орган сп. „Здраве и сила”. Редактира и юношеското сп. „Майска китка” (1904-1905). Превежда книги, сред които „Великите и страшни явления в природата”. Автор на учебници по химия за гимназиите. Сътрудничи с публицистика на сп. „Илюстрация светлина”, „Български преглед”, „Учител”, „Учителски вестник”, „Училищен преглед”, „Природа”, „Свободно мнение”, „Здраве и сила”, „Славянски глас” (от 1928 г.), „Читалище” и др.


Публикации:


Проза:

МИСЛИ/ брой 99 октомври 2017