ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ПЕРИЛА КЪМ НЕБЕТО” ОТ НАТАЛИЯ НЕДЯЛКОВА

Представяне на новата книга на Наталия Недялкова “Перила към небето” ще се състои на 19 октомври 2017 г. от 18,00 часа в Дома на писателя в град Бургас в рамките на 20-то юбилейно издание на Есенните литературни празници.

Заповядайте!