ПАМЕТНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

Българската академия на науките
Столичната община
Фондация „Памет”
и издателство „Захарий Стоянов”

имат удоволствието и честта
да ви поканят на
паметна вечер, посветена
на акад. Николай Хайтов

10 октомври 2017 г., 18.00 ч., големия салон
на Централно управление на БАН
ул. „15 ноември” № 1