Тома Васильов

Тома Васильов Цоков, български политик, публицист, общественик, е роден на 12 октомври 1855 г. в град Тетевен. Начално образование получава в родния си град, а средно - в Априловската гимназия (Габрово) (1872-1876) - до 6-и гимназиален клас. Работи като учител в Тетевен (1876-1877). По време на Руско-турската война (1877-1878), от края на 1877 г. е преводач в руската армия, а после секретар на окръжния началник на Орхание (Ботевград). Околийски началник на Елена и Габрово (1880-1881). От ноември 1881 г. работи в Министерството на вътрешните работи като подначалник (1881-1882), началник на отделение (1883-1892), главен секретар (1892-1908). Пенсионира се през 1908 г. Народен представител от Тетевенска околия през 1909 г. в XIV-то Обикновено народно събрание. Окръжен управител в София (1918-1919). Крупен дарител на БАН, църквата „Свети Седмочисленици”, Археологическия институт, читалища и др. Подпредседател на Дружество „Славянска беседа”. Член на „Червения кръст” и Археологическото дружество. Сътрудничи на в. „Зора”, „Мир”, „Ден”, „Пряпорец”, „Време”, и др.; сп. „Юридически преглед”, сп. „Илюстрация светлина”, сп. „Преглед на Министерството на вътрешните работи”, „Списание на Българското икономическо дружество”. Автор на „Спомени за лица и събития през XIX и XX в.” (1934), „Живот в спомени” (1938) и „Моят дневник” (1994). Умира през 1937 г. в София.


Публикации:


Публицистика:

ВЕЖЛИВОСТ/ брой 99 октомври 2017