УГАСНАЛИ ЗВЕЗДИЦИ…

Бойчо Липовски

В памет на Н. М. Ангелову

Угаснали звездици, кой ги знай
кога, в кои далечни времена,
а на земята и до днеска грей
вълшебната им светлина:

през младини загубих този, който
ми грееше и в радост, и в беди, -
но спомена за него във душа ми
все грей като онез звезди.

——————————

сп. „Мисъл”, г. 12, кн. 3, март 1902 г.