ВАЛЕНТИНА КОРОСТЕЛЬОВА – „СТИХОВЕ И СЪДБИ”

УВЛЕКАТЕЛНА КНИГА ЗА РУСКАТА ПОЕЗИЯ

Московският „Издательский дом „Звонница - МГ” е предоставил на руските любители на книги изданието си „Стихове и съдби” („Строки и судьбы”), чийто автор е видната съвременна поетеса Валентина Коростельова, позната и на българския читател с малотиражната си, сувенирно издание в български превод, стихотворна книга „Една за нас съдба”, дело на варненското издателство „Морски свят” (2014 г.). Нейни стихове са публикувани неведнъж и в електронното списание „Литературен свят”

„Това повествование за поетите на двадесети век може да се смята за уникална книга. Тя е като песен, като памет. Тя е за руските поети на двадесети век, внесли своя дан в руската култура. Създадените от тях стихове са нетленни. Своя век те са представили чрез себе си, в творчески мъки, в любов, в разлъки и в неочаквани радости. Всичко това не може да се изтрие, да се премахне от хорската памет. Както отбелязва и авторката на книгата, преди всичко поетеса, В. Коростельова, повествованието за тях е подготвено на документална основа: дати, събития, биографични сюжети и, разбира се, редове от стиховете на поетите”.

Такава е кратката издателска анотация. Но аз, прочелият тази книга, искам да споделя с многобройните български любители на руска поезия, че това е най-вече едно увлекателно четиво, защото е написано от развълнуван автор, съумял изкусно да предаде увлечението си и на други читатели, заинтригувани от неповторимия жизнен път на поетите, за които се разказва в книгата.

28 разказа за Пушкин, Фет, Маяковски, Есенин, Ахматова, Пастернак, Симонов, Твардовски и други също така бележити, но по-малко познати ни поети от нашето съвремие. С мнозина от тях се знаем от нашето школско обучение, но в книгата на Коростельова ние отново ще се срещнем с тях с вълнението и удивлението на първа среща.

Четенето на тази книга е истинско естетическо удоволствие. И какво повече може да се търси в едно художествено четиво?

Тихомир Йорданов


В.А. Коростелёва. „Строки и судьбы. Повествование о творчестве 28 русских поэтов. „Звонница-МГ”, 2017