ПОЕЗИЯ ЗА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА

Любомир Дойчев

Нима не ще е в твой семеен интерес
жена си често да завеждаш във бирария?
Тогаз купи си незабавно, още днес,
билети от държавната лотария.

Семейството на бедния Хачик
от днес на охолен живот удари я,
че двеста хиляди за миг
спечели от държавната лотария.

Помнете ми пророческия глас,
вий, селяни и граждани в България,
че щастие донесла би на вас
единствено държавната лотария.

- Лъжа е, синко, че роден си без късмет, -
упрекна ме със мъдро слово стария, -
ала късмета ти е сгушен във билет
всред тези от държавната лотария.

Наслада се изпитва - цял вагон -
не само от добрата музикална ария,
ала и от торбата с милион,
ако спечелиш от държавната лотария.

Не бягайте от своя си късмет,
послушайте от дядо си Захария,
купете си, купете си билет
веднага от държавната лотария.

Великденът не е един, това го знам,
когото тачат в двете полушария…
Великден е денят и в който сам,
спечелиш от държавната лотария.

Билети от държавната лотария
наш Пижо си купи и он,
зер сака му се, сака му се, стария,
да си спечели милион.

ПОСТ СКРИПТУМ:

Господин директоре на Държ. лотария!
Тези стихове рекламни
писах със надежда лична,
че поне от вас награда
за труд личен ми се пада.
И като добър човек
то тези дни ще чакам чек!

——————————

в. „Пижо”, г. 1, бр. 2, 25 февруари 1942 г. Подписано: Пурпурин