АПЕТИТ

Донка Колева

АПЕТИТ

Кашата в пахара
лапваме за миг…
Житото в хамбара -
около шиник!

А празен е стомаха…
Гледам аз напред.
Вчера обещаха
и масло, и мед!


ЛАСКА

Уж да ме помилва,
взе, че ме удари,
шапката ми килва,
бузата ми пари…

Що за интерес?
Пълно с изненади
и доброто днес
и то очите вади!


ДВОЙНИЦИ

Тъй си вегетираме
с нашия късмет…
Гъби сме. Обират ни.
Декрет подир декрет.

Бива то настойници,
бива то похват…
Но дали сме двойници
в техния обяд?