РАЗДИПЛЯТ СЕ, ПРОСВЕТВАТ…

Панайот Керемидчиев

***
Раздиплят се, просветват
на ранните пробуди
коприните изткани
от сребърни лъчи, -
орел, кат облак странен,
възторжен път подел е
и дух безгрижен рее
под божите очи.

А аз съм безприютен
из пътя на земята,
самотен и печален
догонвам далнини, -
в орела - дух безбрежен
и спомням страшна мисъл:
- Роден съм в равнини…

——————————

сп. „Комедия”, г. 1, бр. 3, 12 август 1920 г.