ВЛАДИМИР МАЛАХОВСКИЙ – „ТОЧНО В ДЕСЕТ”

***

Дървата са в камината, припламва тихо огънят.
На масата е сложена и някаква храна.
От този дом живот не е останал в спомена -
стопанинът отдавна потегли към смъртта.

Шумят гори и ручеи прозвънват във тревите
и пеят птици, скрити в зелените листа.
И някой дръпва тентите горящи на лъчите,
измивайки боите от всичките платна.

Което ни изглеждаше непреходно и вечно,
в основата на нашата житейска красота,
внезапно ни напуска и някак безответно,
размесвайки се с тихата пред нас далечина.


Владимир Малаховский. „Точно в десет”. Съставител, редактор, преводач - Владимир Стоянов, издателство „Фабер”, 2016.