УВЯХНА ТЯ…

Сирак Скитник

***
Увяхна тя…
В нощ неспокойна, тъмна - снежна лилия
разцъфна в моето сърце…
И пазех я от хищно-сгърчени ръце -
те нейний бледен и замислен блян да не смутят.

И пазех я аз ден и нощ -
и трепет от бленувана мечта
облъхваше самотно снежните листа
на моя снежен блян…
Увяхна тя…

1906