Збигнев Нидзвецки Равич

Збигнев Нидзвецки Равич (Zbigniew Niedzwiecki Ravicz) е полски писател, драматург, поет. Дебютира през 2004 г. През 2009 г. е публикуван романът му „Грехът на мълчанието”, през 2011 г. излиза от печат книгата му със сатирични истории „Брачни случаи”, а през 2016 г. е издаден и биографичният му роман „Синя идентичност”. Като драматург е автор на пиеси за възрастни, деца и юноши. Член на Съюза на полските писатели.


Публикации:


Поезия:

ПОГРЕШЕН АДРЕС/ превод: Ваня Ангелова/ брой 98 септември 2017