ГЕНАДИЙ ДУБОВОЙ – „РИЦАРИТЕ НА НОВОРУСИЯ. ХРОНИКИ НА КОРЕСПОНДЕНТА НА ЛЕГЕНДАРНИЯ МОТОРОЛА”

Генадий Дубовой, наречен «Кореспондентът», е на предна линия от първите дни на войната в Донбас. Воювал е под командването на Стрелков, Моторола, Викинга. Винаги в едната ръка с автомат, в другата - с камера. Враговете го наричали «прессекретар» на Моторола, приятелите - един от идеолозите на народна Новорусия.

Новелите, статиите и очерците, събрани в тази книга са летопис на героичната отбрана на Донбас. В тях няма да откриете претенции за усложнен анализ, а само свистящи край слепоочието мигове от живота на бойното поле. Тези редове не са за лъскавите компании от мегаполисите, не са за борсовите играчи, успешните капиталисти и офисния планктон. Книгата на Дубовой е пособие за жертвоготовните идеалисти, такива като самия него, застанали в строя по зова на сърцето, вървящи в атака, преодолявайки ступора и страха.

Героите на книгата са съратници и бойни побратими на Дубовой, те са солта на Руската земя, частица от душата й: татко Виктор и «Дим», Алексей Смирнов и «Гиви», Денис Пушилин и «Моторола», «Кедърът» и Александър Жучковски, «Викингът» и «Балу», «Боцман» и «Кирпич», Игор Стрелков и «Поетът», «Ислямът» и Александър Пашков…


Геннадий Дубовой. Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы. 2017