ЮРИЙ МУХИН – „УБИЙСТВОТО НА СТАЛИН И БЕРИЯ”

В книгата си Юрий Мухин продължава разследването на обстоятелствата около смъртта на Сталин и Берия в светлината на появилите се в последно време допълнителни материали.

В книгата са показани не само мотивът за убийствата и конкретните убийци, но също така всички етапи от заговора на номенклатурата срещу съветския народ: сплотяването и поражението на заговорниците през 1930-те години, новото сплотяване след Великата Отечествена война, прикриването на заговора по «делото на лекарите», убийството на вождовете на съветския народ през 1953 г., и, най-сетне, пълната победа на заговорниците над народа през 1991 г.


Ю. И. Мухин. Убийство Сталина и Берии. Издателство „Алгоритм”, 2017