ЕРИК ФОРД – „ХРАМЪТ НА СОЛОМОН”. ОТ ХИРАМ ДО НАШИ ДНИ”

Ерик Форд е известен с разследванията си за тайните на «световното задкулисие». В новата си книга той разказва как се е зародил и осъществявал глобалният проект, представляващ светая светих на «задкулисието», - строителството на «храма на Соломон». Отначало това е бил действително храм за поклонение на Бога, господар на всичко съществуващо; Хирам, първият строител на храма, бил убит, но успял да предаде сакралните си тайни. От тях се възползвали «свободните зидари», после - много влиятелни лица от световния елит. Във фигурален смисъл «храмът на Соломон» станал символ и система за господство над света. Авторът посочва факти, свидетелстващи, че строителството на този «храм» продължава и сега: много от сегашните политици, финансисти, «акули» в големия бизнес участват в него, независимо от тяхната националност. Читателят ще открие в книгата познати лица истаблишмънта на Русия и САЩ.


Эрик Форд. «Храм Соломона». От Хирама до наших дней. Издателство «Алгоритм», 2017