ИВАН КИРИЛОВ – „ИЗБРАНИ ТВОРБИ”

Книгата с „избрано” на Иван Кирилов излиза под „шапката” на Национален литературен музей в София, Къща-музей „Емилиян Станев” във В. Търново и Регионална библиотека „П. Р. Славейков” със спечелен конкурс за подпомагане финансирането на книгоиздаването в Община Елена. Съставител на тома „Избрани творби” и автор на предговора „Иван Кирилов - забравеният майстор на идилията” е д-р Радка Пенчева - главен уредник на Къща-музей „Емилиян Станев”.


Иван Кирилов. Избрани творби. Съст. д-р Радка Пенчева. „Фабер”, В. Търново, 2016