ВЕСЕЛИН ТАЧЕВ – „ПРОТИВОСТОЕНЕ”

Сборникът с избрани стихове и миниатюри на поета Веселин Тачев е дело на Иван Цанев - съставител на книгата.


Веселин Тачев. Противостоене. „Стигмати”, С., 2016