ВЕСЕЛИН ТАЧЕВ – „СИНЯТА СФЕРА”

Томчето с документална проза на Веселин Тачев под наслов „Синята сфера”, съставено от Иван Цанев, включва част от книгата на Тачев „Спасяването на храма” и от ръкопис, озаглавен „Месо за орела”.


Веселин Тачев. Синята сфера. „Стигмати”, С., 2016