ЛЕВ КОЛОДНИ – „ИЛЯ ГЛАЗУНОВ. ЛЮБОВ И НЕНАВИСТ”

Нито един художник не е бил удостоявал от такова всенародно признание и нито един не е бил подлаган на толкова ожесточено гонение от професионалната критика като Иля Сергеевич Глазунов - основател на Руската академия за живопис, скулптура и архитектура, изтъкната личност на XX век.

Животът му напомня на постоянно действащ вулкан, изригващ лава от доброта към хората, учениците си и потоци ненавист към злото, адептите на авангарда, на който противопоставя хиляди картини, създадени за слава на високия реализъм.

Известният журналист и приятел на семейството Лев Колодни разказва за наситения творчески и обществен живот на художника, за ярката му и трагична съдба. Както пише авторът: «Моя книга е първият опит да се обяснят причините за много парадокси в биографията на този велик човек, да се разруши капанът от криви огледала, където се опитват да го вкарат изкуствоведите, нищо не знаещи за борбата на художника за правото да бъде свободен».


Л.Е. Колодный. Илья Глазунов. Любовь и ненависть. Алгоритм, 2017