НАСТЪПВАТ НОВИ ТЪМНИ ВЕКОВЕ

Андрей Фурсов

превод: Литературен свят

Известният историк Андрей Фурсов за кризата на съвременния свят

«Първите «тъмни векове» са Х-VIII век пр. н. е. Второто Тъмновековие - хроноклазмът - през V-VII век. И, накрая, третото, също продължило триста години - 1340-1640-е г.

Сега влизаме в поредното Тъмновековие. През 2012 г. в Лондон Обама заяви, че XXI век ще бъде векът на възникването на новите нации.

Този процес вече започна в Западна Европа, и най-вероятно той ще прилича не на «дългия XVI век», а на тъмните векове, на преселението на народите през V-VII в. н. е.

Онзи «микс» довел до подема на Западна Европа, на нейните народи, защото ги обединявала една култура и, макар и разделила се, но една религия. Но сега виждаме нахлуващи в Европа мигранти - хора от друга религия, друга раса, друг етнос, всичко е друго. Затова «микс» и подем няма да има, а ще има упадък.

В същото време ситуация ще напомня по нещо XIV-XVI в.: на планетата ще има мозайка от различни форми на социално, властно и икономическо устройство.

Това ще бъде свят на контрастите: редом със свръхсъвременните анклави на «регион-икономиките» (К. Омае) ще съществуват демодернизирани, архаични и даже асоциални зони.

Капиталистическата епоха, особено нейна модерна фаза, ще изглежда като фантастично време, което бързо ще бъде митологизирано.

Темповете на развитие на посткапиталистическия, постцивилизационния свят ще бъдат явно по-ниски, отколкото на капсистемата, а може би даже и на Епохата на Пирамидите като цяло.

Най-вероятно, Цивилизацията е била кратка експонента между две асимптоти - Палеолитът, и това, което идва да смени Цивилизацията.

——————————

http://rusnext.ru/, 10.09.2017