ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ – „СИНИТЕ КАНАРЧЕТА”

В края на миналата година Златимир Коларов издаде сборника „От куфара със сувенири” с 33 автентични лекарски разказа. Своеобразно продължение са книгите „Във вихъра на въртележката” и „Сините канарчета” също с автентични разкази. Двете книги вероятно са в следствие на успеха на първата книга. Авторът пише за „Във вихъра на въртележката”: „Двайсет и четири автентични лекарски разказа, почерпани от контакта на автора с бивши и настоящи затворници и криминално проявени болни. Разкази за потрошени съдби и погубени надежди, за черното в душата, раждащо чудовища, за възмездието, което рано или късно спохожда всеки”.

Никола Иванов


Златимир Коларов, „Сините канарчета”, разкази, Изд. „ЛИЦЕ ПРЕС”, София, 2017 г.