ПОЧЕТЕН ЗНАК НА „ЧЕРВЕНИЯТ ЕЗДАЧ“ – 2017 ГОДИНА

За високи художествени резултати, дейно сътрудничество и във връзка с петата
годишнина на “Червеният ездач” се връчват следните почетни знаци на:

Електронно списание „Литературен свят” - за принос към българската култура.

Стоян Вълев (посмъртно) - за цялостно творчество.

Ангел Чортов - за цялостно творчество.