ТЕОРИЯТА НА ВСИЧКО

Татяна Явашева

Из подготвената за печат стихосбирка „Чуй тишината”

ПРЕДДВЕРИЕ

Извървях дълъг път, пребродих много думи, докато стигна до мълчанието. До диханието на тишината. И до поезията, в която тя диша.

Няколко думи правят храм на тишината. Влез. И чуй гласа й…

ТЕОРИЯТА НА ВСИЧКО

Всичко може да се каже
в три-четири стиха само.
Това е моята Теория на всичко.

——————————

ИЗ ЦИКЪЛА „СЪСТОЯНИЯ”

——————————

УТРО В МАНАСТИРА

Молитвата на случаен човек
раздира небето.
Монасите свеждат поглед.

НОКТЮРНО

Заслушан в арията на щуреца,
музикантът чупи цигулката.
Нотите отдъхват с облекчение.

УСТОИ

Къса се всичко -
дори и тънката паяжина,
на която се крепят
здравите връзки помежду ни.

ЖИТЕЙСКА ФИЛОСОФИЯ

В озъбената старост виждам
проекцията на живота.
През призмата на мъдростта
разбирам неговата сладост.

КУРИЕР

Когато вестоносецът пристигна,
човекът не скри недоволството си:
Приемам специалното послание
само чрез специален човек.

СЛЕПОТА

Най-трудно зрящия ще убедиш,
че невидимото съществува.
Слепецът има сетива за него.

СВОБОДА

Свободата е гордият лъв,
свикнал да живее в клетка.
За да пази осанка, напада
онзи, който му носи храна.

РЕШЕТКИ

Хайде, влез в своя затвор
и ще ти дам илюзията, че
живееш без ограничения.

КОЛЕКЦИОНЕР

Обича да трупа обиди
и с тях си играе на океан,
който иска да изпие сам.

ВИК

Хоризонтът е разбит
и бъдещето ни връхлита.
Помогнете.

ОТКРОВЕНИЕ

Напразно ли живяха философите,
щом хората остават глухи
дори за азбучните истини.

ЕХО

Ще чуят твоя стон,
когато спреш
да викаш.

ТЛЕННО

И думите стареят даже,
а ние търсим
живата вода
за вечна младост.

ДИРЯ

Оттука минах, тука с тебе бях
и заедно със тебе дишах.
Вярвам, че поне една трева
за нас след време ще си спомни.