БЪЛГАРСКИ АВТОРИ В ЧУЖБИНА

Поетесата Стоянка Боянова е представена в Taj Mahal Review, № 1 за 2017 г., международно списание, посветено на изкуство, литература, поезия и култура за пишещи на английски език, разпространявано предимно в Индия и САЩ.