КРЪСТИНА ХРИСТОВА – „РАЗМИСЛИ В ПРОЗА”

Книгата на д-р Кръстина С. Христова “Размисли в проза” съдържа статии, спомени, литературни размисли, кореспонденции, събрани в две части:

1. “Статии, спомени, есета” с професионален сюжет - отзвук на творческите години на авторката, преминали във Фармацевтичния факултет на МА - София.
Тази част е посветена на 75 г. юбилей на Специалност Фармация и е спонсорирана от проф. Рахамин Шекерджийски, дфн и “Натстим” ЕООД.

2. “Литературни размисли, кореспонденция”, която представя част от литературните интереси на К. Христова след пенсионирането й, наред с личното й поетично творчество, отразени в авторската й страница в електронното списание “Литературен свят” от 2013 г.


д-р Кръстина С. Христова “Размисли в проза”, “Виджи - Виктор Гуцев”, 2017 г.