ЗОРАН АВРАМОВИЧ – „ДЕМОКРАЦИЯ И БОМБАРДИРОВКИ”

Професор Зоран Аврамович принадлежи към кръга на най-известните сръбски интелектуалци и в продължение на десетилетия той с успех се занимава с политическа философия и съвременна теоретична мисъл. Авторът твърди, че остър проблем е самата съвременна демокрация, нейната двойствена природа, проявяваща се и в двуличието и «двойните стандарти». Става дума за проблемите, които западните демокрации създават в другите държави, а не в своите вътрешни работи. Натрапваните «двойни стандарти» неизбежно води до използването на сила срещу демократично избраните от народа правителства.
В книгата се разглеждат актуалните противоречия на съвременната демокрация на основата на възгледите на изтъкнатите теоретици и философи: Токвил, Шпенглер, Попър, Бобиа и др
Книгата е значителен принос към разбирането за съвременната западна демокрация. Тя посочва различия между нейните вътрешни и външнополитически решения и действия на заинтересованите страни, както и практическия опит на използването на оръжие срещу онези държави, които според мнението на някои западни страни, са «неудобни».


Зоран Аврамович. Демократия и бомбардировки. Есть ли будущее у демократии? 2017 г.