Александър Михайлов

Александър Иванов Михайлов е роден на 4 септември 1929 г. в с. Храбърско, Софийско. Гимназия учи в Сливница, след което завършва учителски институт в София. Няколко години е прогимназиален учител по български език и литература в редица села, включително и Храбърско. Продължава образованието си във висшия икономически институт „Карл Маркс” и СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”. След дипломирането си работи в редакцията на илюстрования в. „Жар”, както и в редакциите на в. „Народна армия”, „Народна младеж” и „Учителско дело”. По негови стихове са създадени популярни песни като „Снегът на спомена”, „Една мечта”, „Влакът на надеждата”, „Обич не познава камъкът студен”, „Любовта продължава” и други, участвали в Международния конкурс за естрадни песни и изпълнители „Златният Орфей”. Автор на книгите: „В строя” (1966, в съавторство), „Очаквана зора” (1966), „Шуми поточе бяло” (1969), „Звън от копие” (1970), „Полюси” (1970), „Жерави” (1971), „България хилядолетна” (1978), „Седем бели парашута” (1979), „Снегът на спомена” (2003), „Мелодия от Менделсон” (2004), „Копринени романси” (2006), „Един романтик в Америка” (2008), „Неотразимата” (2009), „Усмивката на дявола: низки страсти” (2010), „Краят на едно начало” (2011), „Властелинът на Староселската долина” (2012), „Опустошени дни” (2012), „Разкази от старо село” (2012), „Калифорния далечна и близка” (2013), „Изповед в мансардата” (2014), „Руска тройка” (2015), „Ушко - Непослушко” (2016). Член на СБП.


Публикации:


Поезия:

ДЪЩЕРЯТА НА НОЩТА/ брой 97 юли 2017

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА ЕСЕН/ брой 110 октомври 2018

БРИЗЪТ, УСМИВКАТА ТВОЯ И АЗ/ брой 115 март 2019


Критика за Александър Михайлов:

ЗВЕЗДА НА ЛЮБОВТА/ автор: Христо Черняев/ брой 115 март 2019