ПРОТИВНИКЪТ Е БИЛ ПО-СИЛЕН ОТ НАС САМО В ЕДНО, И ТО С УГОВОРКИ

Вардан Багдасарян

превод: Литературен свят

Форсираната съветска индустриализация не би могла да бъде адекватно обяснена без контекста на външната военна заплаха. Около 1941 г. механизираният военен юмрук на СССР бил създаден и Западът не успял технологически да вземе надмощие.

За това, че се водела форсирана военна подготовка, свидетелстват редица мобилизационни непопулярни мерки, приети в икономическата сфера в самото навечерие на войната - въвеждането на углавна отговорност за закъсняване на работа, забрана за самоволно напускане на предприятието, издаване на указ за отговорност за некачествена или несъдържаща пълен комплект продукция и за неспазване на задължителните стандарти, преминаване от седемчасов на осемчасов работен ден и от шестдневна на седемдневна работна седмица. Всички тези крачки се обясняват с едно - да се успее…

Защо в такъв случай съветските войски на началния етап от войната отстъпвали?

Работата тук, разбира се, не е във внезапността на нападението - и след победата при Москва е имало нова отстъпление през 1942 г.

Срещу СССР водела война не само Германия, а всъщност цяла континентална Европа. Една колосална цивилизационна сила се сблъскала с друга.

Но ако се претеглят потенциалите на двете сили по гореизброените компоненти на способност за война, преимуществото било на съветска страна.

Противникът ни превъзхождал на началния етап на бойните действия (и то с определени уговорки) само в една сфера - военно-техническата. Но по всички други компоненти на общата способност на системата за война Съветският Союз имал преимущество.

——————————

http://www.km.ru/, 13 юли 2017 г.